ปี 2562 เนเธอร์แลนด์ ระบบบำนาญดีสุดในโลก ค่าดัชนี 81 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/11/2562