ปี 2561 การท่องเที่ยวเชิงการเเพทย์ไทย สร้างรายได้ 2.64 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/11/2562