นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริจาคเงินร่วมทำบุญ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ เขต.บ.ก.น ธน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/11/2562