ทยเริ่มทำธุรกิจง่ายอันดับ 6ของโลกประจำปี 2020 ด่าดัชนี 80.1 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/11/2562