นิวซีเเลนด์ เริ่มต้นทำธุรกิจง่าย มาก ที่สุดของโลกประจำปี 2020 ค่าดัชนี 86.8% จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/11/2562