ปี 2562 ชาวอินเดีย ทานมังสวิรัติ "มาก" ที่สุดในโลก 38% ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/11/2562