ปี 2561 ทั่วโลก "นิยมทานมังสวิรัติ" เพิ่มขึ้น 9.87 เท่าจากปี 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/11/2562