คนไทย ดื่มชานมไข่มุกมากที่สุดในอาเซียน เฉลี่ยคนละ 6 แก้ว ต่อเดือน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/11/2562