ปี 2562 กทม รถติดอันดับ 8 ของโลก ความแออัด 53% อันดับ1.มุมไบ อินเดีย ความแออัด 65% อันดับ 2. โบโตา โคลอมเบีย ความแออัด 63% อันดับ 3. ลิมา เปรู ความแออัด 58%

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/10/2562