สหรัฐอเมริกา ตัดสิทธิจีเอสพี (GSP) กระทบส่งออกไทยปี 2563 28.8- 32.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.01% มูลค่าการส่งออ

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/10/2562