ปี 2556 ถึงปัจจุบัน ไทย มูลค่าความเสียหายมาจาก คดีเเชร์ลูกโซ่ ถึง 28,000 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/10/2562