นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลเป็นประธานการทำบุญตึกใหญ่ ประจำปีสวนดุสิตโพล และบุคลากรสวนดุสิตร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารตึกใหญ่

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/10/2562