โรมาเนีย เก็บภาษี TAX ธุรกิจเกี่ยวกับ โหราศาสตร์ 16% ของรายได้

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/10/2562