ปี 2554 อังการี เก็บภาษีความเค็มสินค้าขนมขบเคี้ยว-เครื่องปรุงรส อัตรา 10-15% ทำให้ประชาชนลดบริโภคลง 20-35%

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/10/2562