7 ก.พ 2561 แนนซี เพโลซี พรรคเคโมแครต อธิปลายในสภานานที่สุในรอบ 108 ปี ถึง 8 ชั่วโมง 7 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/10/2562