ปี 2562 ชาวญี่ปุ่น ใช้งาน อินเทอร์เน็ต "น้อย" ที่สุดในโลก วันละ 3 ชั่วโมง 45 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/10/2562