ปี 2562 ชาวฟิลิปปินส์ ใช้งาน อินเทอร์เน็ต "มาก" ที่สุดในโลก วันละ 10 ชั่วโมง 2 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/10/2562