ปี 2561 ทั่วโลก มีงบประมาณทางการทหาร 1.82 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 55.41 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/10/2562