ปี 2562 เวเนซุเอลา ระบบการดูแลสุขภาพ แย่ ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 33.42 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/10/2562