เมื่อต้นปี 2562 วิกฤติ ฝุ่น PM 2.5 ดันยอดขาย เครื่องฟอกอากาศ เพิ่ม 2 เท่าตัว จากปกติเติบโตปีละ 20%

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/10/2562