ทั่วโลก มี "ผู้หญิง" เสียชีวิต จากการทำร้ายโดย "คนใกล้ชิด" เฉลี่ยวันละ 137 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/09/2562