ปี 2562 ชาวอินโดฯ "ใจบุญ" มากที่สุดในโลก ค่าดัชนี 59 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/09/2562