ภัยที่มากับฤดูฝน คนไทย ถูกงูกัด เฉลี่ยละ 6,155 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/09/2562