โรคที่มากับ "น้ำท่วม" 1 ม.ค. -30 ส.ค. 62 คนไทยเป็นโรคไข้ฉี่หนู 1,314 รายเสียชีวิต 16 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/09/2562