"น้ำท่วม" จ.อุบลฯ ปี 2521 รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ระดับน้ำสูงสุด 12.76 เมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/09/2562