น้ำท่วมอุบลฯ ปี 62 รุนแรงมากที่สุดในรอบ 17 ปี ระดับน้ำสูงสุด 10.83 เมตร สูงกว่า ปี 2545 ซึ่งมีระดับน้ำ 10.77 เมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/09/2562