ระหว่างปี 52-61 เฉพาะช่วงเดือน ก.ค. พบเด็กต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 572 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/09/2562