ครึ่งปีแรก ปี 62 คนไทยเป็นไข้เลือก 59,167 ราย เสียชีวิต 67 ราย สูงกว่า ปี 61 1.6 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/09/2562