ก.ค. 62 ไทย ธุรกิจ ปิดกิจการ 1,594 ราย เพิ่มขึ้น 330 ราย จาก มิ.ย. 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/09/2562