ก.ค. 2562 คนไทย ว่างงานกว่า 4.36 แสนคน เพิ่มจากปี 61 ถึง 5.4 หมื่นคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/09/2562