ปี 2562 "คนไทย" หนี้ครัวเรือน 12.8 ล้านล้านบาท "สูง" เป็นอันดับ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/08/2562