ครึ่งแรก ปี 62 ไทย ส่งออกทุเรียน มากที่สุดในโลก มูลค่า 817 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 25,012 )

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/08/2562