ปี 2562 ไทย อัตราฆ่าตัวตาย อันดับ 32 ของโลก 14.4 คน จาก 100,000 คน เฉลี่ยปีละ 9,998 คน ประชากรประมาณ 69.04 ล้าน

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/08/2562