ปี 2562 แอนติกาและบาร์บูดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อัตราฆ่าตัวตาย ต่ำสุดในโลก 0.5 คน จาก 100,000 คน เฉลี่ยปีละน้อยกว่า 1 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/08/2562