ปี 62 ธนินท์ เจียรวนนท์ "รวย" อันดับ 75 ของโลก อันดับ 1 ของไทย 15,200 ล้านดอลลาร์ ประมาณ 4.86 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/08/2562