ปี 62 เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้ก่อตั้ง amazon "รวย" ที่สุดในโลก 131,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 4.19 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/08/2562