อังกฤษ ค่าโดยสารรถเมล์ "แพง" ที่สุดในโลก เดือนละ $197.72 ประมาณ 6,083 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/08/2562