ปี 2562 อียิปต์ ค่าโดยสารแท็กซี่ ถูกที่สุดในโลก 0.9 เหรียญสหรัญฯ ประมาณ 28 บาท ต่อระยะทาง 5 กม.แรก

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/08/2562