ปี 2562 สวิตเซอร์แลนด์ ค่าโดยสารเเท็กซี่ "แพง" ที่สุดในโลก 25.7 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 795 บาท ต่อระยะทาง 5 กม.แรก

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/08/2562