ปี 2562 เวเนซุเอล่า ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงที่สุดในโลก ค่าดัชนี 84.86 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/08/2562