ดอกไม้วันแม่ของอเมริกาดอกคาร์เนชั่น ญี่ปุ่น อิตาลี ฯลฯ วันแม่พ่อจะทำงานบ้านแทนแม่ วันแม่อินเดียจะมีการฉลองวันแม่ในแบบศาสนาฮินดู และวันแม่เอธิโอเปียทำความสะอาดบ้านสำหรับการเฉลิมฉลอง ถึง 3 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/08/2562