6 ส.ค. 2562 เขื่อนแควน้อย ปริมาณน้ำต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี 113 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/08/2562