5 ส.ค. 2562 เขื่อนลำพระเพลิง ปริมาณน้ำ 23 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 15% ต่ำสุดในรอบกว่า 50 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/08/2562