17 ส.ค. 58 วางระเบิด ณ แยกราชประสงค์ เสียชีวิต 20 คน และบาดเจ็บ 163 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/08/2562