ปี 2548 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 44 ล้าน ลบ.ม. 30 ก.ค. 62 ปริมาณน้ำ 43 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26% น้อยที่สุดในรอบ 30 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2562