ปี 58 เขื่อนสิรินธร ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 841 ล้าน ลบ.ม. ล่องแพเขื่อนสิรินธร 29 ก.ค. 62 ปริมาณน้ำ 918 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47%

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/07/2562