ปี 2558 เขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 3,012 ล้าน ลบ.ม. 28 ก.ค. 62 ปริมาณน้ำ 4,505 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 51%

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/07/2562