ปี 2536 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด ตั้งแต่สร้างเขื่อนในปี 2507 319 ล้าน ลบ.ม. คิดเป้น 13% 22 ก.ค. 62 ปริมาณน้ำ 566 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23%

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/07/2562