ภัยแล้งนอกฤดูกาล(พ.ค.-ก.ค. 2562) สร้างความสูญเสียไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/07/2562