ระดับน้ำแม่น้ำโขง ต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี ระดับน้ำลึกเพียง 80 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11 เมตร 40 เซนติเมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/07/2562